ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน 
อินทร์แขวน + ชเวดากอง ที่ดีที่สุด
เที่ยวครบ ที่พักดี ( เน้นคุณภาพ )

ทัวร์พม่า
อินทร์แขวน ชเวดากอง สิเรียม

 

 

 

  

ทัวร์พม่า
มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล